top of page
  • anuhaaltonen

Suomalainen yksinäisyys

Puoli miljoonaa suomalaista on tahtomattaan koko ajan yksinäinen ja joka kolmas kokee yksinäisyyttä ainakin ajoittain. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus on lisääntynyt huolestuttavaa vauhtia.


Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa, eikä se yleensä näy päällepäin. Yksinäisyyteen ei myöskään ole vain yhtä syytä. Elämänmuutos - esimerkiksi muutto, opintojen aloittaminen, työn menettäminen tai eläköityminen, sairastuminen, ero tai läheisen menettäminen - voi johtaa yksinäisyyden kokemiseen. Yksinäisiä löytyy kaikenikäisistä, mutta nuorten yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosina eniten ja ikäihmiset ovat kaikkein yksinäisimpiä.

Yksinäisyys on inhimillisen tragedian lisäksi jo vakava kansanterveysongelma. Yksinäisyys aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Sen vuoksi yhteiskunnalle aiheutuu kustannuksia muun muassa syrjäytymisen, masennuksen ja työkyvyn laskun muodossa. Yksinäiseksi itsensä kokevat käyttävät muita useammin lääkäri- ja sairaanhoitopalveluja. Suomessa yksinäisyyden aiheuttamia kustannuksia ei ole tutkittu, mutta Alankomaissa yksinäisyyden arvioidaan olevan syynä yli kahdeksaan prosenttiin kaikista terveydenhuollon kustannuksista.


Yksinäisyyden vähentäminen ei ole Suomessa toistaiseksi ollut kenenkään vastuulla. Hallitusohjelmassa kuitenkin todetaan yksinäisyyden olevan yksi mielenterveyttä vaarantava tekijä ja eduskuntaan on perustettu työryhmä, joka pyrkii vähentämään yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta Suomessa. Ryhmän tavoitteena on, että yksinäisyyden poistamiseksi tehtävä työ olisi aiempaa johdonmukaisempaa, pitkäaikaisesti vaikuttavaa ja tutkimukseen perustuvaa. Työryhmä haluaa Suomeen kansallisen yksinäisyysstrategian ja toimenpideohjelman. Myös erilaiset järjestöt tekevät jatkuvasti arvokasta työtä yksinäisyyden vähentämiseksi.


Yksinäisten määrä Suomessa on kuitenkin niin suuri, etteivät viranomaiset ja vapaaehtoiset mitenkään pysty yksin korjaamaan tilannetta. Jokaisella meistä on myös mahdollisuus auttaa ehkäisemään yksinäisyyttä pitämällä yhteyttä läheisiinsä sekä miettimällä, kuka muu voisi kaivata yhteydenottoa ja seuraa.


Edessä oleva joulu voi olla yksinäisyyttä kokevalle raskasta aikaa. Otetaan siksi ohikulkevaan katsekontakti ja sanotaan muutama ystävällinen sana. Soitetaan se soittamatta jäänyt puhelu ja kysytään kuulumiset. Pyydetään mukaan. Jokaisella pienellä teolla voi olla suuri merkitys yksinäiselle.
9 views0 comments

Comments


bottom of page