top of page
  • anuhaaltonen

Sotiemme opetukset - Tulevaisuutemme turvaksi

Sain kunnian pitää 27.4.2023 kansallisen veteraanipäivän puheen Vapauden liekki -muistomerkillä Salon Sibeliuspuistossa. Tänä vuonna veteraanipäivää vietettiin teemalla "Sotiemme opetukset - Tulevaisuutemme turvaksi". Puheeni alla.Arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisat kuulijat


27. huhtikuuta vietämme yhtä merkittävimmistä itsenäisen Suomen vuosittaisista juhlapäivistä: kansallista veteraanipäivää, jota vietetään sodan päättymisen ja rauhan alkamisen muistoksi. Kansallisena veteraanipäivänä siirrämme veteraanien ja lottien perintöä jälkipolville.

Tänään – kuten aivan jokaisena muunakin päivänä - olemme loputtoman kiitollisia veteraaneille ja lotille sotavuosien raskaimman taakan kantamisesta. Heiltä vaadittiin lähes mahdottomia. Heidän tekemänsä urhea ja uhrautuva työ ansaitsee kaiken kunnioituksemme.


Sodat koskettivat veteraanien ja lottien lisäksi koko Suomen kansaa. Kukaan tuona aikana elänyt ei selviytynyt vähällä. Kun resurssit keskitettiin rintamalle, kotirintamaltakin vaadittiin yhtenäisyyttä, työteliäisyyttä ja sitkeyttä. Kaikkien kynnelle kykenevien naisten, miesten ja lastenkin piti tehdä osuutensa.


Olen saanut lukea mummini ja ukkini yli 800 kirjettä sotavuosien ajalta. Ne kertovat ikävästä, väsymyksestä ja pelosta, mutta myös nuorten aikuisten ja nuoren perheen pärjäämisestä, suunnitelmista, odotuksista ja tulevaisuuden toivosta. Omalle perheelleni kävi lopulta hyvin, kaikille kuitenkaan ei.


Talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan uhraukset olivat valtavat. Lähes 100 000 suomalaista kuoli ja saman verran vammautui, jotta me muut saamme elää vapaina ja itsenäisinä. Näitä uhrauksia ei saa koskaan unohtaa.


Sodan jälkeenkään ei voitu jäädä toimettomiksi. Suomea ryhdyttiin jälleenrakentamaan - lopulta yhdeksi Euroopan kehittyneimmistä valtioista. Monen piti myös rakentaa oma elämänsä uudelleen. Oli maksettava sotakorvaukset. Oli selvittävä eteenpäin sodan pitkän varjon alla.


Vastuun kantaminen, periksiantamattomuus, välittäminen ja isänmaallisuus auttoivat kansaamme sotien kauheuksien läpi ja niiden jälkeen. Ne ovat tärkeitä ja hyödyllisiä elämän arvoja meille jokaiselle nykyäänkin.


Tänä vuonna veteraanipäivää vietetään teemalla "Sotiemme opetukset - Tulevaisuutemme turvaksi". Menneisyyden sotakokemukset on kerrottava aina uudelleen ja uudelleen uusille sukupolville. Vain niin varmistamme, että vuosien 1939 ja 1945 välillä käydyn kolmen sodan uhraukset ja opetukset eivät unohdu.


Suomalaisilla on vahvan maanpuolustustahdon ja uskottavan puolustuskyvyn lisäksi kokemusta puolustautumisesta ylivoimaa vastaan. Ukrainassa parhaillaan käytävän, raa’an hyökkäyssodan ja Suomen puolustusliitto Natoon liittymisprosessin aikana olemme saaneet toistuvasti kuulla, kuinka korkealle Suomen puolustusosaamista ja -kokemusta arvostetaan myös kansainvälisesti. Maanpuolustusjärjestelmämme kiinnostaa laajasti, ja Suomen joukkojen motivaatio ja osaaminen on herättänyt ihailua kansainvälisen yhteistyön puitteissa.


Talvisodan monista opetuksista kenties vahvin on, että yksin ei ole hyvä olla. Olemmekin tehneet kauaskantoisia turvallisuuspoliittisia valintoja ja liittoutuneet vahvistaaksemme turvallisuuttamme. Liittolaiset ja ystävät ovat välttämättömiä pienelle kansalle, ja kansainvälinen toiminta on kasvava osa Suomen puolustuspolitiikkaa. Pohjoismaiden, EU:n ja nyt NATO:n kanssa emme ole enää koskaan yksin.


Muuttuneessa turvallisuusympäristössä olemmekin osana Euroopan etuvartiota suojaamassa läntisen kulttuurin pitkää rajaa. On kuitenkin muistettava, että liittolaiset eivät korvaa omaa maanpuolustusta, jonka kyvykkyyteen tulee panostaa jatkossakin.


Olemme ponnistelleet isänmaamme vapauden ja rauhan puolesta. Mitään ei ole saatu ilmaiseksi. Veteraanisukupolvien työn ja uhrausten takia vaalikaamme huolellisesti kansamme maanpuolustustahtoa ja -kykyä, yhtenäisyyttä, itsenäisyyttä ja rauhaa.


Kiitollisena toivotan teille kaikille hyvää kansallista veteraanipäivää.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page