top of page
  • anuhaaltonen

Naistenpäivän ruusut ja risut

YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietetään vuosittain 8. maaliskuuta. Vuosipäivällä juhlistetaan naisten taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia saavutuksia ympäri maailmaa. Naistenpäivänä on hyvä hetki juhlia myös naisten rohkeutta, päättäväisyyttä sekä naisten välistä solidaarisuutta.


Vaikka tasa-arvo on edistynyt maailmassa huomattavasti muutamassa vuosikymmenessä, yksikään maa ei vielä ole saavuttanut täydellistä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Haasteet ovat yleismaailmallisia. Kaikista edistysaskelista huolimatta naiset joutuvat kokemaan muun muassa sukupuoleen perustuvaa syrjintää, vihapuhetta ja väkivaltaa sekä puutteita koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Naisten oikeuksia loukataan, vapautta tehdä valintoja rajoitetaan ja naisten asemaa yhteiskunnassa pyritään kaventamaan kaikkialla maailmassa. Itsemääräämisoikeus ei ole naiselle itsestäänselvyys.


Demokraattista toimintaa ja kehitystä maailmassa voidaan lisätä sukupuolten yhtäläisillä mahdollisuuksilla osallistua ja vaikuttaa. Erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tavat ylläpitävät kuitenkin sitkeästi epätasa-arvoa, mikä pahimmillaan estää yhteiskuntia kehittymästä. Tavoittelemamme kestävä kehitys edellyttääkin jatkuvaa ja sinnikästä työtä naisten aseman parantamiseksi.


Suomi on monella tavalla mitattuna yksi maailman parhaista paikoista naisille ja maatamme pidetään sukupuolten tasa-arvon edelläkävijänä. Suomessa useimmilla naisilla on hyvät mahdollisuudet kouluttautua, edetä työssään, vaikuttaa yhteiskunnassa ja valita oman elämäntapansa. Tasa-arvokeskustelulla ja -toimilla on maassamme vahvat perinteet.


Tasa-arvon mallimaallakin on kuitenkin vielä tehtävää monessa asiassa naisten oikeuksien parantamiseksi. Kansallinen häpeätahramme on, että Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naiselle. Joka kolmas suomalainen nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Määrä on varmasti tätäkin suurempi, koska osa lähisuhdeväkivallasta jää piiloon pelon tai häpeän takia. On naisiin kohdistuvan väkivallan vähättelyä, että tällaista rikosta voidaan sovitella. Sovittelumahdollisuudesta tuleekin luopua.


Naistenpäivänä pelkät ruusut eivät riitä, vaikka nekin ovat ansaittuja. Naistenpäivänä on jatkettava työtä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistämiseksi Suomessa ja maailmalla.

 


Anu Aaltonen

Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu 8.3.2024 Turun Sanomissa https://www.ts.fi/lukijoilta/6265383 ja Salon Seudun Sanomissa https://www.sss.fi/2024/03/lahisuhdevakivaltaa-ei-pida-sovitella/.


16 views0 comments

Comments


bottom of page