top of page
Anu Aaltonen.jpg

MINÄ

Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Oulussa, josta olen monien muuttojen kautta vuosituhannen vaihteessa kotiutunut Saloon. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi teiniä ja kaksi jo kotoa maailmalle lähtenyttä nuorta aikuista. Lasten harrastamisen mahdollistaminen on ollut vuosien ajan myös oma jokapäiväinen ja jatkuvasti iloa tuottava harrastukseni. Ohessa olen ehtinyt liikkua itsekin, ja upota kirjojen maailmaan.

Jatkuvan oppimisen puolesta!

Olen opiskellut liikuntatieteitä, mutta tehnyt työurani pääasiassa muilla toimialoilla. IT- ja logistiikka-alan erilaiset henkilöstöhallinnon, projekti- ja laatujohtamisen sekä operatiivisen johtamisen tehtävät ovat kasvattaneet monipuolista ammatillista osaamistani. Tällä hetkellä työskentelen vaateteollisuudessa oman perheeni yrityksessä kehittämisen, talouden ja henkilöstöasioiden parissa. Työurani on tehnyt minusta vakaan jatkuvan oppimisen kannattajan. On ollut etuoikeus saada siirtyä aika ajoin uusiin työelämän haasteisiin ja oppia uutta.

Vaikuttamista ja vastuunkantoa

Politiikkaan lähdin mukaan puolustettuani laajan Salon koulujen olemassaoloa. Asioihin voi vaikuttaa parhaiten siellä, missä päätöksiä tehdään. Politiikan parissa olen päätöksenteon ohella päässyt osallistumaan monessa roolissa myös suosikkiharrastukseeni yhdistys- ja järjestötoimintaan. Kokoomus on puolueeni, koska se on arvopuolue, joka toimii kaikkien etua ajatellen. Uskon ihmisen vapauteen sekä kykyyn kantaa vastuuta valinnoistaan, toisistaan ja ympäristöstä.

Yhteistyötä ja kokonaisuuksia

Pidän kokonaisuuksien hallitsemisesta ja toisaalta tarvittaessa yksityiskohtiin syventymisestä. Innostun ihmisten motivoinnista ja yhteistyöstä. Hienointa on saada asioita tapahtumaan yhdessä tehden.

Kuvia
Minä ja ajankohtaista

ARVONI

Politiikassa arvot ohjaavat päätöksentekoani. Arvojen avulla pystyn toimimaan linjakkaasti ja tekemään päätöksiä myös silloin, kun eteen tulee yllättäviä tai vaikeitakin asioita. Minulle erityisen tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, välittäminen ja kannustavuus.

Arvoni

TASA-ARVO

Ihmiset ovat yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä

tasa-arvoisia.

Jokaisen on lähtökohdistaan riippumatta voitava tavoitella päämääriään, kouluttautua, tehdä työtä ja elää turvassa.

Jokaisella pitää olla mahdollisuus onnellisen elämän tavoitteluun.

VÄLITTÄMINEN

Uskon ihmisen vapauteen ja kykyyn kantaa vastuuta kaikista valinnoistaan.

 

Välittäminen on vastuunkantoa toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

 

Velvollisuutemme on toimia aina lapsen etu edellä. Ikääntymisen täytyy olla mahdollista inhimillisesti arvokkaalla tavalla.

 

Ympäristöä tulee suojella ja luonnonvaroja käyttää kestävällä tavalla.

KANNUSTAVUUS

Kannustetaan ihmistä tekemään sellaista valintoja, joiden avulla hän voi tavoitella taloudellisesti ja henkisesti hyvää elämää.

 

Kannustetaan opiskeluun, kaikenlaisten töiden tekemiseen, yrittämiseen ja yritteliäisyyteen.

 

Kannustetaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä osaamisen kehittämiseen. Mutta ei jätetä ketään yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄNI 2022

Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry, puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry, varapuheenjohtaja

Kokoomuksen Naisten Liitto, liittohallituksen jäsen

Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

Kaupunginhallituksen jäsen

Kaupunginvaltuuston varajäsen

Kaupunkikehityslautakunnan varajäsen

Lounais-Suomen Taitoluistelu ry, puheenjohtaja

Kokoomusnaiset_logo.png
NIMILOGO_FI_vaalisininen_1_RGB_PNG.png
Luottamusehtäväni
bottom of page