top of page
1.png
3.png

Toimiva tulevaisuus 

                                                              vaatii tehokkaasti toimivan ja oikein mitoitetun julkisen sektorin, osaamista, menestyvää yritystoimintaa ja monimuotoisen luonnon.

Turvallinen arki 

                                                 perustuu hyvään ja saavutettavaan terveyden- ja sairaanhoitoon, syrjäytymisen ja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn sekä luotettavaan demokratiaan.

Innostava elämä 

                                                   muodostuu mahdollisuudesta huolehtia omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden avulla.

Anu Aaltonen, cover.png
  • Instagram
  • Facebook
Minusta

MINUSTA

Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi teiniä ja kaksi jo kotoa maailmalle lähtenyttä nuorta aikuista. Lasten harrastamisen mahdollistaminen on ollut vuosien ajan myös oma jokapäiväinen ja jatkuvasti iloa tuottava harrastukseni. Ohessa olen ehtinyt liikkua itsekin, ja upota kirjojen maailmaan.

Työtä ja yrittämistä

Työskentelen kehitysjohtajana vaateteollisuudessa oman perheeni yrityksessä kehittämisen, talouden ja henkilöstöasioiden parissa. Olen opiskellut liikuntatieteitä ja tehnyt työuraani monilla toimialoilla. IT- ja logistiikka-alan erilaiset henkilöstöhallinnon, projekti- ja laatujohtamisen sekä operatiivisen johtamisen tehtävät ovat kasvattaneet monipuolista ammatillista osaamistani. Työurani on tehnyt minusta vakaan jatkuvan oppimisen kannattajan. On ollut etuoikeus saada siirtyä aika ajoin uusiin työelämän haasteisiin ja oppia uutta.

Vaikuttamista ja vastuunkantoa

Politiikkaan lähdin mukaan puolustettuani laajan Salon koulujen olemassaoloa. Asioihin voi vaikuttaa parhaiten siellä, missä päätöksiä tehdään. Politiikan parissa olen päätöksenteon ohella päässyt osallistumaan monessa roolissa myös suosikkiharrastukseeni yhdistys- ja järjestötoimintaan. Kokoomus on puolueeni, koska se on arvopuolue, joka toimii kaikkien etua ajatellen. Uskon ihmisen vapauteen sekä kykyyn kantaa vastuuta valinnoistaan, toisistaan ja ympäristöstä.

Yhteistyötä ja kokonaisuuksia

Pidän kokonaisuuksien hallitsemisesta ja toisaalta tarvittaessa yksityiskohtiin syventymisestä. Innostun ihmisten motivoinnista ja yhteistyöstä. Hienointa on saada asioita tapahtumaan yhdessä tehden.

7346_vari.jpg

2024
LUOTTAMUSTEHTÄVÄNI

Kaupunginhallituksen jäsen

Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö, puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset, puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomus, hallituksen jäsen

Kokoomuksen Naisten Liitto, varapuheenjohtaja

Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

Kaupunginvaltuuston varajäsen

Teknisen lautakunnan varajäsen

Lounais-Suomen Taitoluistelu, puheenjohtaja

CV

TYÖHISTORIA

Kehitysjohtaja, Flare Trading Oy 2014-

Operations Manager, DHL Supply Chain (Finland) Oy 2010-12

Quality Manager, DHL Supply Chain (Finland) Oy 2010

Operations Coordinator, DHL Supply Chain (Finland) Oy 2007-09

HR Coordinator, Flander Oy 2004-07

Contract Manager, Oy Net Zeerio Solutions Ab 2001-04

Toimistosihteeri, Blue and White Promotions Oy 1999

Liikuntapaikkavetäjä, Nick’s Nova Oy 1995-97

Koulutussihteeri, Liikunta Oy Turku 1994

Uimaopettaja ja erityisryhmien liikunnanohjaaja,

Jyväskylän kaupungin kouluvirasto 1990-94

Liikunnanohjaaja, Oulun kaupungin liikuntatoimisto 1988

KOULUTUS

Henkilöstöjohtaminen, erikoistumisopinnot

Turku AMK 2006-07

Liikuntatieteen yo, Liikuntahallinnon suuntautumisvaihtoehto

Jyväskylän yliopisto 1988-92

Liikunnanohjauksen peruskurssi

Rovaniemen urheiluopisto 1987

Ylioppilas 1987

KIELITAITO

Suomi - Äidinkieli
Englanti - Sujuva
Ruotsi - Kohtalainen

Luottamustehtävät
CV
Arvoni

ARVONI

Politiikassa arvot ohjaavat päätöksentekoani. Arvojen avulla pystyn toimimaan linjakkaasti ja tekemään päätöksiä myös silloin, kun eteen tulee yllättäviä tai vaikeitakin asioita. Minulle erityisen tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, välittäminen ja kannustavuus.

7093_vari.jpg

Tasa-arvo

Ihmiset ovat yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä

tasa-arvoisia.

Jokaisen on lähtökohdistaan riippumatta voitava tavoitella päämääriään, kouluttautua, tehdä työtä ja elää turvassa.

Jokaisella pitää olla mahdollisuus onnellisen elämän tavoitteluun.

Välittäminen

Uskon ihmisen vapauteen ja kykyyn kantaa vastuuta kaikista valinnoistaan.

 

Välittäminen on vastuunkantoa toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

 

Velvollisuutemme on toimia aina lapsen etu edellä. Ikääntymisen täytyy olla mahdollista inhimillisesti arvokkaalla tavalla.

 

Ympäristöä tulee suojella ja luonnonvaroja käyttää kestävällä tavalla.

Kannustavuus

Kannustetaan ihmistä tekemään sellaista valintoja, joiden avulla hän voi tavoitella taloudellisesti ja henkisesti hyvää elämää.

 

Kannustetaan opiskeluun, kaikenlaisten töiden tekemiseen, yrittämiseen ja yritteliäisyyteen.

 

Kannustetaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä osaamisen kehittämiseen. Mutta ei jätetä ketään yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle.

Yhteystiedot
bottom of page