top of page
  • anuhaaltonen

Ymmärretään yrittäjyyttä

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksesta, joka koskettaa yrittäjiä yksinyrittäjästä suuryrityksiin. Hallituksen esityksessä kokoaikaisen yrittäjän työtulon määrittämisen lähtökohtana pidetään toimialan mediaanipalkkaa, mikä kohtelee yrittäjiä alueellisesti ja toimialakohtaisesti epätasa-arvoisesti. Erityisesti monet yksinyrittäjät pelkäävät YEL-maksujen nousemista nyt muutenkin vaikeassa taloustilanteessa. Pelkoon pitää suhtautua vakavasti, koska Suomessa on 194 000 yksinyrittäjää.


Vaikka yrittäjä voi YEL-maksujaan tarkistuttaakseen tehdä selvityksiä työtulostaan työeläkelaitoksille, esityksen laatijat eivät selvästikään ole ymmärtäneet yrittäjyyden monimuotoisuutta ja yrittäjien tulotason suurta hajontaa. Yksinyrittäjän tuottavaa työaikaa ei voi käyttää selvitysten laatimiseen, uuden yrittäjän työtulo saattaa olla olematon, yritystoiminnan vaatimat investoinnit verottavat kassaa, tai yrityksen taloustilanteessa on huomattavia lyhyen ajan vaihteluja. Uudistus ei voi johtaa siihen, että yrittäjä maksaa YEL-maksua tulosta, jota ei ole olemassakaan. Kuka voi tai haluaa silloin olla yrittäjä?


YEL-uudistuksen tavoite on hyvä - yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvan parantaminen – toteutus vain jää puutteelliseksi. Uudistus tulisi tehdä laajempana ja yrittäjyyttä tukevana. Esitystä käsiteltäessä täytyy huolehtia siitä, että uudistus ei vaikeuta yrittäjien mahdollisuuksia menestyvään liiketoimintaan eikä nosta kynnystä uuden yrityksen perustamiseen.


Menestyvät yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta. Byrokratian ja pakon lisäämisen sijaan pitää lisätä luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa olla yrittäjä. Varmistetaan vakaat olosuhteet yrittämiseen ja luodaan kasvun edellytyksiä kaiken kokoisille yrityksille. Kuunnellaan heitä, jotka asiasta eniten tietävät. Yrittäjiä.Anu Aaltonen


Salon kaupunginhallituksen jäsen (kok)


Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 3.9.202246 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page