top of page
  • anuhaaltonen

Työpaikat syntyvät yritysten menestyksestä

Turvataksemme hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut jatkossakin Suomi tarvitsee lisää yrityksiä, jotka menestyvät, työllistävät, kasvavat ja kansainvälistyvät. Yrityksille on tärkeää, että toimintaympäristö on lainsäädännön ja verotuksen osalta vakaa, ennustettava ja kannustava. Energian saatavuus ja kustannukset ovat nousseet entistä merkittävämmiksi kasvuun ja sijoittumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi. Myös sujuvat lupaprosessit, hallinnollisen taakan keventäminen ja toimivat liikenneyhteydet auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan talouden kasvun kipeästi vaatimia investointeja. Yritysten tuottavuuden ja viennin kasvu tuottaa hyvää koko yhteiskunnalle.


Yritykset tarvitsevat työvoimaa. Pula osaavasta työvoimasta on nousemassa merkittäväksi liiketoiminnan ja kasvun esteeksi. Jokaisen työkykyisen suomalaisen pitäisi tehdä töitä, mutta Suomessa on samaan aikaan sekä työvoimapula että suuri määrä työttömiä. Tämä kohtaanto-ongelma vaatii työllisyystoimien ja työelämäpalvelujen vahvistamista sekä sosiaaliturvan uudistamista kannustavammaksi ja joustavammaksi, jotta yhä useampi pääsee kiinni työelämään. Työllisyyden kasvua edistetään keventämällä työn verotusta niin, että omasta työstä jää enemmän rahaa käytettäväksi. Tavoitellaan päämäärätietoisesti 80 prosentin työllisyysastetta. Koska Suomen työikäinen väestö vähenee, myös kansainvälistä rekrytointia pitää helpottaa.


Suomen kilpailukyky nojaa korkean osaamisen ja korkean koulutustason varaan. Laadukkaan korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeita. Osaavan työvoiman saatavuutta voidaan parantaa myös lyhytkestoisilla koulutuksilla. Koska työelämä muuttuu jatkuvasti, teknologia kehittyy ja väestö vanhenee, elinikäisen oppimisen mahdollisuus on turvattava. Vain siten varmistamme sekä julkiselle että yksityiselle sektorille osaavia työntekijöitä.


Työmarkkinoita on uusittava ja reilua yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuutta lisättävä kaikilla työpaikoille. Paikallisesti voitaisiin sopia esimerkiksi omalla työpaikalla parhaiten toimivista työajoista, työn järjestämisestä ja työntekijöitä kannustavista eduista. Paikallisella sopimisella olisi mahdollista reagoida nykyistä joustavammin yrityksessä ja sen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.


Työn ja yritysten puolella kannattaa olla silloin, kun haluaa palvelujen toimivan tulevaisuudessakin.35 views0 comments

Comments


bottom of page