top of page
  • anuhaaltonen

Turvallinen arki on monen summa

Turvallinen arki perustuu hyvään ja saavutettavaan terveyden- ja sairaanhoitoon, syrjäytymisen ja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn sekä luotettavaan demokratiaan. Turvallisuuden tunne on perusedellytys ihmisen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille, toimintakyvylle ja tulevaisuususkolle. Se myös vahvistaa rauhaa yhteiskunnassamme, jossa jokaisen pitää voida luottaa siihen, että tarvitsemansa turvan, avun ja saa oikea-aikaisesti.


Ihmisten saaminen jonoista hoitoon vaatii tehokkaat ratkaisut hoitajapulaan sekä yritysten ja järjestöjen tuottamien palvelujen hyödyntämistä. Kasvavalle vanhusväestöllemme on taattava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat palvelut niin, että yksikään hoivaa tarvitseva ei jää sitä vaille. Ikäihmisten turvallisuuden tunnetta voidaan vahvistaa ylläpitämällä heidän fyysistä ja sosiaalista toimintakykyään.


Ennaltaehkäiseminen on inhimillisesti ja taloudellisestikin kannattavampaa kuin antaa ongelmien kehittyä pidemmälle. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ennaltaehkäisevät syrjään jäämistä ja näköalattomuutta. Lapsiperheiden palveluilla tuetaan vanhemmuutta, jonka haasteet ovat usein syrjäytymisen taustalla. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat kuitenkin lisääntyneet huolestuttavasti. Tutkitusti jo joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Heidän ongelmiinsa täytyy vastata varhaisella tuella ja nopeilla hoitopoluilla.


Syrjäytyminen ja osattomuus lisäävät riskiä joutua rikoksen uhriksi tai tekijäksi. Siksi sen ehkäisy vaatii viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä. Matalan kynnyksen tukipalvelujen, lastensuojelun, nuorisotyön, kotouttamispolitiikan, koulujen, järjestöjen ja poliisin täytyy toimia asiassa saumattomasti yhteen.


Turvallisuuden tunne syntyy myös luottamuksesta viranomaisten toimintaan. Tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietovaihtoa on edistettävä sekä poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja kasvatettava. Niillä turvataan yhteiskuntaa sekä ennaltaehkäisevästi että silloin, kun häiriöitä tapahtuu.


Lähiympäristö on lopulta kaikkein eniten turvallisuuteen vaikuttava asia. Arki tuntuu turvallisemmalta, kun ihminen on osa yhteisöä ja arjen apuna on turvaverkostoja. Ei siis jätetä ketään yksin.
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page