top of page
  • anuhaaltonen

Lapsen oikeus turvallisuuteen

Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus turvallisuuteen. Teemaviikko päättyy kansainväliseen lapsen oikeuksien päivään sunnuntaina 20.11.

Lastenkin turvallisuuden tunteeseen ovat viime vuosina globaalisti vaikuttaneet koronapandemia, ilmastokriisin uhka ja Venäjän hyökkäyssota. Monessa perheessä eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja inflaation ja energiakriisin takia. Maailman tilanteiden muuttuessa nopealla tahdilla meidän on muistettava säännöllisesti kuunnella ja kysyä lapsilta ja nuorilta, miten he kokevat oman turvallisuutensa.


Turvallisuuden tunne on lapsen hyvinvoinnin edellytys. Kuulluksi tulemisen lisäksi lapsen turvallisuuden tunnetta vahvistaa mahdollisuus elää rauhassa, hoivatuksi tuleminen, fyysinen koskemattomuus ja mahdollisuus yksityisyyteen. Lapsen pitää pystyä luottamaan läheisiinsä ja siihen, että hän saa apua ja voi ilmaista vapaasti tunteitaan. Mahdollisuus oppimiseen ja osallistumiseen ilman pelkoa kiusatuksi tai syrjityksi tulemista lisäävät turvallisuuden tunnetta. Turvallisuutta luo myös mahdollisuus unelmoida hyvästä tulevaisuudesta.


Suuri osa lapsistamme ja nuoristamme elää ja kasvaa turvallisessa ympäristössä. Osalla asiat eivät ole yhtä hyvin. Lapsia elää keskellä perheiden päihde- ja väkivaltaongelmia tai taloudellisia ongelmia. He voivat tulla pahoinpidellyksi ja kiusatuksi koulussa tai vapaa-ajalla. Lapsella tai nuorella voi olla mielenterveysongelmia, joihin hän ei saa hoitoa. Perheelle tai vanhemmalle ei ole tarjolla apua, vaikka sille lapsenkin hyvinvoinnin turvaamiseksi olisi tarve. Epäonnistumme liian usein lasten ja nuorten turvallisuuden varmistamisessa.


Meillä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjaltakin velvollisuus huolehtia lasten ja nuorten turvallisesta elin- ja kasvuympäristöstä. Voimme vaikuttaa asiaan palveluja turvaamalla ja kehittämällä. Perheitä ja vanhempia täytyy tukea turvallisen kasvuympäristön luomisessa. Helposti saatavilla oleviin perheiden palveluihin ja huoltajien työllistymisen tukemiseen kannattaa panostaa. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa täytyy ehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä. Rakennetun ympäristön osalta pitää huomioida myös lasten ja nuorten turvallisuus, ja ihmisten välissä kohtaamisissa ensisijaisesti suojella lasta.


Lapsille ja nuorille opetetaan koulussa tärkeitä turvataitoja, jotka lisäävät heidän valmiuksiaan selvitä uhkaavista tilanteista ja puolustaa omia rajojaan sekä kunnioittaa toisten rajoja. Lasten ja nuorten turvallisuutta tuetaan myös media- ja oikeuskasvatuksen avulla. Mutta vaikka yhteiskunta tekee paljon hyvää työtä turvallisuuden parantamiseksi, on muistettava, että lasten ja nuorten turvallisuus on viime kädessä jokaisen aikuisen – sinun ja minun - vastuulla.


“Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus.” J.P. Grant, Unicefin entinen pääsihteeri31 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page