top of page
  • anuhaaltonen

Ylitöille verohelpotus

Suomessa on työvoimapula, jonka ratkaisemiseen tarvitaan monia erilaisia keinoja. Pula osaavasta työvoimasta on jo yritysten kasvun este. Vanhus- ja terveyspalvelut ovat kriisissä hoitajapulan takia. Lisää työllisiä haetaan muun muassa koulutuksen avulla, kannustinloukkuja purkamalla ja sujuvoittamalla työperäistä maahanmuuttoa. Nämä kaikki ovat tarpeen vaikeassa työvoimatilanteessamme työllisten lisäämiseksi. Niiden lisäksi etuus- ja verojärjestelmämme pitäisi palkita ihmisiä ahkeruudesta.


Ylitöiden verotus voitaisiin poistaa kokonaan täysiaikaista viikkotyötä tekevien osalta esimerkiksi 500 euron suuruisen ylityökorvauksen osalta kuukaudessa. Verotuksen keventämismalli voisi olla voimassa vuoden tai kahden määräajan, jonka jälkeen verotusta tarkasteltaisiin uudelleen. Malli koskisi kunkin työehtosopimuksen täyttä viikkotyöaikaa tekeviä ihmisiä. Säännöllisen työajan ylittävää ylityötä voi tehdä vain työnantajan aloitteesta ja hyväksymänä, ja työntekijän joka kerta erikseen ylityöhön suostuessa. Ylitöiden maksimimäärä on lisäksi työaikalailla ja työehtosopimuksilla rajoitettu.


Nykyiset lainojen korkokustannukset, sähkölaskut ja inflaatio aiheuttavat monille taloushaasteita. Ylitöiden verotuksen keventäminen antaisi työntekijöille mahdollisuuden työtä tekemällä selvitä tilanteesta paremmin. Ylitöiden verovapaudella lisättäisiin työntekijälle mahdollistuvien hyötyjen lisäksi myös joustoa ja tuottavuutta työpaikoilla sekä kasvatettaisiin kansantalouteen vaikuttavia ja tarpeellisia työtuntimääriä. Verottaja puolestaan saisi osansa lisääntyneen kulutuksen tuottamana ALV:n kasvuna. Ylitöiden verovapaus sopisi erinomaisesti yhdeksi keinoksi helpottamaan vallitsevaa talous- ja työvoimatilannetta.


Anu Aaltonen (kok.) eduskuntavaaliehdokas


Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 21.3.2023
51 views0 comments

Comentários


bottom of page