top of page
  • anuhaaltonen

Saloon rohkeaa ja visionääristä elinvoiman kehittämistä

Salon kaupungin organisaatiomuutoksen myötä kaupunki saa vuodenvaihteessa elinvoimajohtajan. Koska elinvoimajohtajan työhön kohdistuvista odotuksista ja vaatimuksista käytävää tärkeää keskustelua ei ole käyty, kirjoitimme kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän puheenjohtajien kesken Salon Seudun Sanomissa 27.10.2023 julkaistun mielipidekirjoituksen:Rohkeaa ja visionääristä elinvoiman kehittämistä

Salon kaupungin organisaatiouudistuksen myötä kaupunki saa vuodenvaihteessa kaupunginhallituksen alaisuuteen uuden elinvoimajaoston ja kaupungin elinvoimapalveluja johtaa jatkossa elinvoimajohtaja. Perustettavalta jaostolta, elinvoimapalveluiden toimialalta ja sen myötä myös erityisesti uudelta elinvoimajohtajalta odotetaan aktiivista, innovatiivista ja uudistavaa otetta, joka edistää kaupungin kilpailukykyä, elinvoimaa ja vetovoimaa.

Elinvoimajohtajalta odotetaan vahvaa verkostoitumista ja yhteistyökumppanuutta sidosryhmien kanssa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Hän pääsee käyttämään kaikkia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan työskennellessään Salon hyväksi ja toteuttaessaan Salon kaupungin elinkeinoelämää sekä työllisyyttä edistäviä toimia. Saloon on houkuteltava uusia yrityksiä, investointeja ja osaajia.

Laadukas ja sujuva kaavoitus on yksi tärkeimmistä kaupungin elinvoimaa kehittävistä toimista, joka vaikuttaa alueiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön, rakentamiseen, liikenteeseen ja elinympäristön laatuun. Kaavoitusta on siksi johdettava strategisesti ja pitkäjänteisesti. Myös Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteet sekä sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus tarvitsevat vastuullisen ja kestävän kehittäjän. Salon kaupungin hiilineutraaliuden, kiertotalouden, luonnonvarojen kestävän käytön sekä maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen edellyttää elinvoimajohtajalta vahvaa näkemystä ja paneutumista.

Organisaatiouudistuksen onnistunut läpivienti vaatii laajaa sitoutumista ja yhteisen suunnan ottamista kaikilta, joita uudistus koskee. Elinvoimajohtaja on palveluiden laadun, tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäjä, mutta esimiehenä hänen tehtävänään on myös henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen ja työssäjaksamisen tukeminen.

Kaupungin elinvoiman tärkeyttä korostava organisaatiomuutos on hieno mahdollisuus, johon on tartuttava visionäärisesti, rohkeasti ja määrätietoisesti. Saloa tulee kehittää vetovoimaiseksi tulevaisuuden kasvukaupungiksi.


Ari Aalto, pj Kalle Räike, pj Anu Aaltonen, vpj Anna-Leena Yli-Jama, vpj Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö Salon kokoomuksen valtuustoryhmä13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page