top of page
  • anuhaaltonen

Maailman paras maa lapsille

Suomessa suurimmalla osalla lapsista asiat ovat hyvin ja he ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä elämäänsä. On myös heitä, joilla asiat eivät ole kunnossa. Varmistetaan jatkossa jokaiselle lapselle taustasta riippumatta mahdollisuus kasvaa, kouluttautua, toteuttaa unelmiaan ja pärjätä elämässään. Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen puuttuminen on turvattava, jotta apua ja tukea saa ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.


Lapsiperheiden vanhemmat kaipaavat tukea mm. vanhemmuuteen, lapsen haastavaan käytökseen ja omaan jaksamiseensa. Neuvolapalvelut ovat vahvasti ennaltaehkäisevä palvelu perheiden näkökulmasta. Neuvolatoimintaa voidaan kehittää vastaamaan vielä nykyistä paremmin erilaisten perheiden tarpeita esimerkiksi luomalla uusia liikkuvia palveluja ja hyödyntämällä digitalisaatiota entistä enemmän. Lapsiperheet tarvitsevat ennen kaikkea helposti saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja, matalan kynnyksen tukea ja apua.


Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lapsen on saatava tiedot ja taidot, joiden pohjalta voi opiskella vähintään toisen asteen tutkinnon. Rauhallinen oppimisympäristö ja riittävä yksilöllinen tuki ovat perusasioita, joihin on panostettava. Kaksivuotinen esiopetus ja oppilaan kolmiportaisen tuen uudistaminen auttavat kääntämään hiipuneet oppimistulokset jälleen nousuun.


Sote-uudistuksen myötä kuntien ja hyvinvointien yhteistyö on avainasemassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lapsen edun toteutuminen varmistetaan moniammatillisella yhteistyöllä. Lastensuojelun resurssien on oltava kunnossa. Jokaista lasta on kyettävä auttamaan tilanteen vaatimalla tavalla.


Mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut myös lapsilla. Toteuttamalla terapiatakuu huolehditaan perustason tehokkaasta ja nopeasti saatavasta mielenterveyshoidosta, mikä olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.


Rakennamme yhteiskuntaa lapsiamme varten - tehdään Suomesta maailman paras maa lapsille.
kuva Talvilomariehasta 19.2.2023

38 views0 comments

Comments


bottom of page