top of page
  • anuhaaltonen

Lisää liikettä

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain 3,2-7,5 miljardia euroa. Kustannukset aiheutuvat muun muassa terveydenhuollon suorista kustannuksista, menetetyistä tuloveroista, maksetuista työttömyysturvaetuuksista, ikääntyneiden hoivakuluista sekä syrjäytymisen kustannuksista. Kustannukset ovat nousussa, sillä vain joka neljäs suomalainen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi ja samaan aikaan väestömme ikääntyy nopeasti.


Julkisen talouden kestävyyden kannalta liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutukset ovat merkittäviä. Liikunnalla on tutkitusti positiivinen vaikutus ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, toiminta-, työ- ja kestokykyyn. Liikuntaa pidetään yhtenä tärkeimmistä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteistä ja se on myös osa monen sairauden hoitoa. Liikunnan harrastamisella on lisäksi tärkeä rooli osallisuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämisessä sekä sosiaalisessa integraatiossa.


Suomalaiset aikuiset ja ikääntyneet harrastavat liikuntaa pitkälti omatoimisesti muulla tavoin kuin organisoituneena toimintana. Lapsista ja nuorista taas kaksi kolmasosaa harrastaa liikuntaa ja urheilua seurassa. Suomessa onkin vahva liikunnan kansalaisjärjestökenttä, jonka varaan liikunta- ja urheilutoimintamme perustuu, ja joka tuottaa kustannuksiltaan kohtuullista harrastustoimintaa. Toinen vahva toimija on kuntien liikuntatoimi.


Liikunnan yhteiskunnalliset ja yksilöön kohdistuvat hyödyt huomioiden liikuntaa tulisi tukea nykyistä enemmän ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa järjestää lisää. Liikunnasta eniten hyötyvät jäävät nykyään helposti liikuntapalvelujen ulkopuolelle. Passiiviset lapset ja nuoret pitää saada liikkumaan enemmän, koska vain harva liikkumaton lapsi löytää kuntoilun pariin aikuisena. Iäkkäiden liikunnalla voidaan edistää heidän toimintakykyään ja mahdollistaa pidempään itsenäistä selviytymistä. Liikuntaa tulee ylipäätään pyrkiä lisäämään kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Sille täytyy myös turvata riittävä rahoitus mahdollistamaan tuloksellinen, terveyshaittoja ja kustannuksia ennaltaehkäisevä toiminta.


Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikunnan harrastaminen, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista.


21 views0 comments

Comments


bottom of page