top of page
  • anuhaaltonen

Kehitetään nuorten talousosaamista

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset julkaisevat säännöllisesti jäsenyhdistystensä kanssa laatimiaan mielipidekirjoituksia ja kannanottoja. Turun Sanomissa ja Salon Seudun Sanomissa 19.8.2023 julkaistussa mielipidekirjoituksessa muistutin nuorten talousosaamisen kehittämisen tärkeydestä. Taloustaidot ovat ovat yksi tärkeimmistä kansalaistaidoista. Mielipidekirjoitus luettavissa alta.Kehitetään nuorten talousosaamista


Suomalaisten maksuvaikeudet ovat tilastojen mukaan pahenemassa ja velkaantuminen nopeutumassa. Noin joka seitsemännellä suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä. Yllättävät arjen menot, elämäntilanteen muutokset ja monet asiat, joihin ei itse voi vaikuttaa, voivat johtaa velkaongelmiin. Lainarahan saaminen ja kuluttaminen on kuitenkin helppoa. Oman talouden hallinta saattaa nopeasti muuttuvassa maailmassa olla vaikeaa. Rahaongelmat aiheuttavat stressiä ja pahimmillaan mielenterveyden haasteita sen lisäksi, että niillä voi olla suuria vaikutuksia ihmisen arkeen ja toimeentuloon. Ongelmiin tulee tarvittaessa saada apua ja tukea, mutta myös osaamista tarvitaan raha-asioiden hoitamiseen.


Talousosaaminen on osa elämänhallintaa ja tärkeä kansalaistaito, jota ilman ei tule toimeen. Suomalaisten talousosaaminen on keskitasoa muihin OECD-maihin verrattuna. Suomalaisten nuorten talousosaaminen on kuitenkin heikompaa kuin heitä vanhemmilla henkilöillä. Siksi on hienoa, että tuoreessa hallitusohjelmassa on päätetty panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen.


Taloustaitojen opettaminen on kodin ja koulun yhteinen tehtävä. Kaikki lapset ja nuoret eivät kuitenkaan ole lähtökohdiltaan samanarvoisessa asemassa. Moni vanhempi ei pysty puutteellisten tietojensa, taitojensa tai mahdollisuuksiensa takia edistämään lapsensa taloustaitoja. Koulujen ja oppilaitosten rooli taloustaitojen opettamisessa on silloin oleellisen tärkeää. Mitä aiemmin taloustaitojen opettaminen lapselle aloitetaan, sitä varmemmin ihmisen oppii huolehtimaan omasta taloudestaan. Tärkeää on saada opetusta jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla koulutusasteilla.


Yhdenkään nuoren ei pitäisi ajautua tilanteeseen, jossa hän ei pysty hallitsemaan raha-asioitaan. Nuorten taloustaitojen edistämisellä ja avoimemmalla rahasta puhumisella luodaan edellytyksiä hyvään elämään pitkälle aikuisuuteen.Iina Antinluoma pj., Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry

Anu Aaltonen Piritan Kokoomusnaiset ry vpj., Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry
17 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page