top of page
  • anuhaaltonen

Ilman menestyvää yritystoimintaa ei ole suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

Suurin osa suomalaisista työskentelee yrityksissä ja määrä tulee lisääntymään, kun julkisen sektorin on pakko karsia tehtäviään vähentääkseen rakenteellista talouden alijäämää. Yritysten sekä yritysten palveluksessa työskentelevien ihmisten maksamat verot muodostavat suurimman osan julkisen sektorin tuloista ja ovat siten olennainen osa julkisen sektorin palvelujen - esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen ja poliisin - rahoitusta.


Yritystoimintaa on viime aikoina koeteltu koronapandemialla, Venäjän hyökkäyssodalla, inflaatiolla ja energiakriisillä. Niistä selviytyneet yritykset ovat nyt saaneet kuulla hallituksen suunnittelemista ulkomaisten yritysten työntekijöiden maahantuloverosta, arvonnousuverosta (ns. maastapoistumisvero) ja yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksesta. Julkiseen keskusteluun on noussut myös listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen korotustoiveita. Julkisen talouden epätasapainoon halutaan tehdä huonosti valmisteltuja ja tehottomia korjausliikkeitä yritystoiminnan kustannuksella.


Talouskasvun laahatessa ja julkistalouden kriisiytyessä poliittisilla toimilla ei ole järkevää aiheuttaa tarpeettomia tai haitallisia muutoksia yritysten toimintaympäristössä. Kaiken kokoisten yritysten kestävälle kasvulle pitäisi päinvastoin luoda mahdollisuuksia vakauttamalla ja vahvistamalla toimintaympäristöä sekä lisäämällä sen ennustettavuutta.


Meidän tulee keskittyä siihen, että yrittäminen ja suomalaisiin yrityksiin investoiminen on kannattavaa. Verotuksen täytyy kannustaa työntekoon ja yrittämiseen. Osaavan työvoiman riittäminen pitää varmistaa koulutuksella sekä sujuvoittamalla kansainvälistä rekrytointia. Työmarkkinoiden joustavuutta tulee lisätä nykyisestä, sääntelyä vähentää ja yritysten innovaatiokykyä tukea.


Luodaan menestymisen ja kasvun edellytyksiä kaiken kokoisille yrityksille hyvinvointiyhteiskuntamme säilyttämiseksi.Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 7.11.2022


37 views0 comments

Comments


bottom of page